Arbeidsmediation

Bij arbeidsmediation wordt gebruik gemaakt van een onafhankelijke en neutrale MfN-register-mediator (voorheen NMI) met als doel het oplossen van het arbeidsconflict. De deelname aan mediation is vrijwillig voor beide partijen, dit wordt vooraf aan alle partijen uitgelegd en afgestemd. Het is niet de mediator die bepaalt wat de oplossing is, dit wordt in onderlinge afstemming door partijen zelf overeengekomen.

Indien er sprake is van ziekte of (dreigend) verzuim, als gevolg van een arbeidsconflict, worden partijen verplicht vanuit de ‘Wet verbetering Poortwachter’ actief mee te werken aan een oplossing die bijdraagt aan de werkhervatting.

Wanneer is een arbeidsmediation geschikt?

  • De bedrijfsarts heeft mediation geadviseerd.
  • Ter voorkoming van uitval en/of verdere escalatie door het conflict.
  • Een van de partijen heeft op voorhand aangegeven dat er een kans aanwezig is dat partijen uit elkaar willen gaan.

Mediation kan ingezet worden om te komen tot de volgende oplossingen:

  • Partijen gaan uit elkaar met wederzijds goedvinden.
  • Partijen gaan verder met elkaar, eventueel met nieuwe (werk)afspraken en er kan een opbouwschema worden geadviseerd of wellicht een herstel melding worden doorgevoerd.
  • Mediation blijkt uiteindelijk toch niet te leiden naar oplossingen. De uitkomst is dan dat daarover duidelijkheid is ontstaan. Op basis hiervan kunnen er andere maatregelen en vervolgstappen genomen worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *