Nieuwe Arbowet start per 1 juli 2017

Op 24 januari 2017 is het wetsvoorstel voor een nieuwe Arbowet aangenomen door de eerste kamer. Dit brengt veranderingen met zich mee, die zoals het nu lijkt per 1 juli 2017 actief worden.

Essentie
In de basis wordt met de verandering teweeg gebracht dat er niet naar ziekte van de medewerker wordt gekeken. Er wordt juist gekeken naar de gezondheid van de medewerker en de duurzaamheid hierin. Bij tijdig inzicht van mogelijke blokkades, is het raadzaam hier vroeg op te reageren.

Veranderingen
In de Arbeidsomstandighedenwet zijn onder andere de volgende punten aangepast:

  • De bedrijfsarts krijgt een rol bij de preventie van beroepsziekten. Hiervoor moet hij actiever gaan overleggen met de preventiemedewerker en ondernemingsraad hoe de omstandigheden ervoor staan. De bedrijfsarts kan niet meer wachten tot een medewerker uitvalt, hiervoor moet hij een ‘vinger aan de pols’ houden.
  • Medewerkers krijgen een vrije toegang tot de bedrijfsarts. Nog voor ze ziek zijn kunnen ze daarmee bij de bedrijfsarts terecht voor vragen over hun omstandigheden. Deze toegang moet worden verleend middels zogenaamde ‘open spreekuur’.
  • De bedrijfsarts of arbodienst moet toegang worden verleend tot de werkplek. Dit eventueel ter preventie.
  • In het geval medewerkers zich niet kunnen vinden in de visie van de bedrijfsarts dan kunnen zij een second opinion aanvragen. Een andere bedrijfsarts van dezelfde of een andere arbodienst bekijkt de omstandigheden dan nogmaals. Dit geldt overigens alleen voor de medewerkers, werkgever zal zich moeten blijven wenden tot het UWV middels een deskundigenoordeel.

Bedrijfsarts (weer) onafhankelijk
In de nieuwe wetgeving is beoogd de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts weer terug te laten keren. De zichtbare trend was dat de werkgever de advisering steeds meer aan de bedrijfsarts overliet. Het gevolg, de bedrijfsarts kon niet meer onafhankelijk adviseren over de mogelijkheden van de betrokken medewerker.

Deskundigenoordeel of second opinion
De ingevoerde second opinion geeft de medewerker in de omstandigheden dat hij zich niet kan vinden in het advies van de bedrijfsarts de mogelijkheid om op medische vlak een tweede visie te krijgen. Een deskundigenoordeel ziet op verzekeringstechnische omstandigheden.

Inventariseren
Met deze nieuwe wetgeving wordt het des te belangrijker om tijdig te signaleren en daarmee te voorkomen welke risico’s arbeidsomstandigheden met zich meebrengen. Daar wordt de werkgever, arbodienst en/of bedrijfsarts voor verantwoordelijk gehouden. De arbeidsinspectie heeft niet alleen richting werkgever meer mogelijkheden om te sanctioneren of deze de wetgeving niet goed uitvoert, maar ook richting arbodienst of bedrijfsarts. Het is daarmee het advies om het huidige arbobeleid/Arbocontract door te nemen en te toetsen aan deze wetgeving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *