Arbeidsmediation neemt toe na invoer nieuw ontslagrecht

Volgens de overheid zou het nieuwe ontslagrecht – dat op 1 juli 2015 inging – voor werkgevers leiden tot een eenvoudigere, snellere en minder kostbare ontbinding van arbeidscontracten. Na bijna één jaar uitvoer blijkt het ontslagstelsel binnen de Wet werk en zekerheid (Wwz) dit effect echter allerminst te hebben. Wat is er ook alweer veranderd?…

Arbeidsmediation

Bij arbeidsmediation wordt gebruik gemaakt van een onafhankelijke en neutrale MfN-register-mediator (voorheen NMI) met als doel het oplossen van het arbeidsconflict. De deelname aan mediation is vrijwillig voor beide partijen, dit wordt vooraf aan alle partijen uitgelegd en afgestemd. Het is niet de mediator die bepaalt wat de oplossing is, dit wordt in onderlinge afstemming door partijen zelf overeengekomen. Indien er sprake…