Diensten

Wat is mediation?

Bij mediation probeert u samen – onder begeleiding van een mediator – met de andere partij tot een oplossing te komen. Bijvoorbeeld bij een arbeidsgeschil. Zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om over een oplossing te onderhandelen, heeft mediation kans van slagen. Een groot voordeel van mediation is, dat een zaak vaak sneller wordt opgelost dan wanneer die voor de rechter komt. Daarnaast is het in veel gevallen goedkoper. Het blijkt dat de overgrote meerderheid van de mediation zaken binnen 4 tot 6 weken is afgerond. In ruim 90% van de gevallen zijn beide partijen tevreden met de afloop. Om wat voor soort conflict het ook gaat, zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om over een oplossing te onderhandelen, heeft mediation kans van slagen. Doordat u en de wederpartij zelf met de oplossing komen, sluit de oplossing vaak ook beter aan op de wensen van u en de ander. De kans op een duurzame afspraak en een redelijke verstandhouding is na een succesvolle mediation dan ook groot.

Wanneer is mediation mogelijk?

Bij mediation komt u samen met de wederpartij tot een oplossing. Het gaat er daarbij minder om wie er juridisch ‘gelijk’ heeft, maar om een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is. Zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om naar een oplossing te zoeken, heeft mediation kans van slagen.

Hoe werkt mediation?

Bij mediation probeert u samen met de andere partij tot een oplossing te komen. De mediator is de gespreksleider en begeleidt het proces. Dit proces start met het ondertekenen van de mediationovereenkomst. Daarin staan de spelregels van mediation en de aard van het conflict.

Het is gebruikelijk dat u zelf actief deelneemt aan de gesprekken. Als de andere partij (en ook de mediator) ermee instemt, mag u een derde als toehoorder ter ondersteuning meenemen, mits bevorderlijk voor het proces.

De mediator

De mediator zorgt ervoor dat iedereen zijn verhaal kan doen. Hij helpt u om samen te zoeken naar oplossingen die voor iedereen goed werken. De afspraken die u gezamenlijk maakt om het geschil op te lossen, worden door de mediator op papier gezet in een z.g. eindverslag of vaststellingsovereenkomst.